«

«

Říj 12

Financování sportu v České republice

Sport a ekonomika

Na rekreační a vrcholové úrovni se sportu věnuje přes 2,5 milionu obyvatel České republiky. Sport je podfinancován, objem jeho podpory se dlouhodobě snižuje a patří k nejnižším v rámci Evropské unie:

–       jako ekonomické odvětví přináší sport do státního rozpočtu mnohem více prostředků, než z něj prostřednictvím dotací získává (roční rozdíl představuje až 3,7 miliardy Kč) 

–       poměr těchto dotací k hrubému domácímu rozpočtu a výdajům státní rozpočtu se od roku 1990 výrazně snížil (v oblasti mládežnického sportu přibližně 4x)

–       mezi zeměmi Evropské unie zaujímáme podle výdajů na podporu sportu a tělovýchovy až 25. příčku

–       ve sportu a tělovýchově chybí ročně přibližně 2,0 miliardy Kč, zdrojů se nedostává především na financování mládeže

Srovnání finanční situace sportu v letech 2010 a 2012

V návrhu zákona, upravujícím zdanění sázkových společností, nemá sport vlastní kapitolu. V porovnání s minulostí by tak již v roce 2012 mohlo ve financování sportu chybět 2,2 miliardy Kč, což by se dotklo především mládeže.

Položka 2010 2012
Ze státního rozpočtu 2,1 2,1
Z odvodů sázkových a loterních společností 2,2    ???
Z krajských a komunálních rozpočtů 3,4 3,4
Celkem 7,7 5,5

Údaje v miliardách Kč.

Výzva českých sportovců poslancům Parlamentu České republiky

Pro zajištění financování sportu proto navrhují sportovní svazy následující kroky:

–       zřízení samostatné rozpočtové kapitoly pro financování sportu

–       zajištění rozpočtu pro kapitolu sport v rámci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši minimálně 2,2 miliardy Kč

–       legislativní zajištění toho, aby část odvodů sázkových společností směřovala prostřednictvím státního rozpočtu na financování mládežnického sportu

–       vyšší prioritu sportu při rozdělování prostředků z krajských a komunálních rozpočtů 

JAKÝM ZPŮSOBEM PODPOŘIT

„VÝZVU ČESKÝCH SPORTOVCŮ POSLANCŮM PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY“ 

Základní informace k „Výzvě českých sportovců poslancům Parlamentu České republiky“, včetně jejího textu a přehledu sportovních svazů a osobností, které výzvu podporují, obsahují internetové stránky www.hvezdynepadajiznebe.cz.

Na těchto stránkách je umístěna také elektronická pohlednice, adresovaná poslancům Parlamentu České republiky. Stačí, kdy návštěvník stránek vyplní jméno a příjmení, jednotu, oddíl nebo klub a region, z něhož pochází. Po odeslání obdrží výzvu všichni poslanci, kteří region zastupují.

Kluby mohou výzvu podpořit například tím, že:

–       umístí banner výzvy „Český sport v ohrožení“ s přímým propojením na www.hvezdynepadajiznebe.cz na vlastních internetových stránkách

–       umístí na vlastních internetových stránkách stručný text, upozorňující na „Výzvu českých sportovců poslancům Parlamentu České republiky“

Vážení přátelé, český sport bojuje o svou další existenci!  Poslanci Parlamentu ČR připravují v těchto dnech znění zákonů, které zásadně ovlivní financování sportu. V návrhu zákona, který se dotýká zdanění sázkových společností a prošel prvním čtením, nemá sport svou kapitolu. Hrozí tak, že přijde o 2,2 miliardy korun, které budou chybět zejména mládežnickým oddílům. Proto vznikla „Výzva českých sportovců poslancům Parlamentu ČR“. Pomůže každý hlas, pomozte i Vy! Stačí, když věnujete několik vteřin internetovým stránkám www.hvezdynepadajiznebe.cz.

–       rozšíří banner, případně text upozorňující na výzvu, prostřednictvím dalších nástrojů, které mají k dispozici (program utkání, hlášení na stadiónu…)

–       rozešlou upozornění na výzvu svým členů, rodičům mladých sportovců a fanouškům

–       podpoří výzvu u poslanců v příslušném regionu

Pokud se rozhodnete výzvu podpořit, učiňte tak co nejdříve. Už v průběhu tohoto měsíce budou totiž poslanci zákony, dotýkající se financování českého sportu a tělovýchovy, ve druhém čtení projednávat.

Děkujeme!