«

«

Srp 16

Soustředění – informace před odjezdem

SRAZ na zimním stadionu v sobotu 18.8. v 9 hodin

– před odjezdem je nutno odevzdat průkaz pojištěnce nebo jeho kopii
– prohlášení o zdravotním stavu dítěte, tzv. bezinfekčnost (Posudek zdravotní způsobilosti), kterou potvrzují rodiče s datem maximálně den před odjezdem na soustředění
– posudek zdravotní způsobilosti od lékaře (má platnost jeden rok, lze tedy využít i to, které jste zajistili pro lyžařský výcvik, jiný tábor, školu v přírodě apod.) Po soustředění vám ho vrátíme.
– užívané léky