«

«

Čvn 11

Zpráva z valné hromady

Dne 28.5.2015 proběhla valná hromada SK Sršni Kutná Hora. Úvodní slovo patřilo předsedovi sdružení Michalu Procházkovi, který přivítal všechny účastníky valné hromady a informoval o nutnosti provést změny stanov a přeměně o.s. (občanské sdružení) na z.s. (zapsaný spolek) podle nového občanského zákoníku. Zároveň informoval o činnosti sdružení za uplynulý rok a o tom, že PhDr. Richard Bláha ukončil své působení jako trenér a člen výboru klubu.

Dalším bodem programu byla volba revizní komise na následující období. Předsedou revizní komise byl zvolen Branislav Hríbik, kterého doplnili členové, Zdeněk Jelínek a Tomáš Brich.

Poté přednesli zástupci jednotlivých kategorií své příspěvky s hodnocením uplynulé sezóny a se zaměřením na probíhající jarní přípravu a připomínky k ní.

Další bod patřil volbě výkonného výboru na následující období. Zvoleni byli:

předseda: Bc. Michal Procházka

místopředseda: Bc. Josef Macháček

sekretář: Bc. Jiří Tvrdík

člen: Milan Pekař

člen: Martin Janata.

Posledním bodem valné hromady bylo schválení nového znění stanov Sportovního klubu. Pro přijetí nových stanov hlasovalo všech 16 zúčastněných a tyto tak byly schváleny a přijaty.