↑ Return to Výpis stránek

JUNIOŘI – Nástěnka

 

 


Zdravotní způsobilost hráčů (sezona 2023/24):
Každý hráč musí mít lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost anebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství ne starší 12 měsíců se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát závodně lední hokej.

 

VII. Regionální liga juniorů (ročník nar. 2004, 2005, 2006)
Počet účastníků : 68
Počet utkání : 27 – 42
Začátky utkání : všední dny – 15:00 – 19:00 hodin, nedohodnou-li se Kluby jinak
víkendy a státní svátky – 12:00 – 19:00 hodin, nedohodnou-li se Kluby jinak
Systém soutěže
1. část:
– 69 družstev rozděleno územně do 12 skupin; 5 družstev ve skupině „1“, 6 družstev ve skupině „2“, 6 družstev ve
skupině „3“, 6 družstev ve skupině „4“, 6 družstev ve skupině „5“, 6 družstev ve skupině „6“, 6 družstev ve skupině
„7“, 5 družstev ve skupině „8“, 5 družstev ve skupině „9“, 6 družstev ve skupině „10“, 6 družstev ve skupině „11“
a 5 družstev ve skupině „12“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým, dále se družstva ze skupiny
„1“ utkají jednokolově s družstvy ze skupiny „2“, družstva ze skupiny „3“ se utkají jednokolově s družstvy ze skupiny
„4“, družstva ze skupiny „5“ se utkají jednokolově s družstvy ze skupiny „6“, družstva ze skupiny „7“ se utkají
jednokolově s družstvy ze skupiny „8“, družstva ze skupiny „9“ se utkají jednokolově s družstvy ze skupiny „10“ a
družstva ze skupiny „11“ se utkají jednokolově s družstvy ze skupiny „12“ (22-26 utkání).
2. část
a) – Nadstavbová:
– skupiny „13“, „14“, „15“ a „16“ – družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na
1. – 2. místě rozdělená na základě územního principu do čtyř skupin po 6 družstvech se v jednotlivých skupinách
utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže
nezapočítávají.
b) – O umístění:
družstva nepostupující z 1. části do části 2a) – „Nadstavbová“ rozdělená na základě územního principu do skupin po
minimálně 4 družstvech a maximálně 8 družstvech se ve skupinách, jichž se budou účastnit právě 4, resp. 5, resp. 6
družstev, utkají dvoukolově každý s každým (6-10 utkání), ve skupinách, jichž se bude účastnit právě 7., resp. 8
družstev, jednokolově každý s každým (6-7 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže
nezapočítávají.
3. část – O postup do ligy juniorů:
– družstva umístěná po části 2a) – „Nadstavbová“ v jednotlivých skupinách na 1. místě se utkají dvoukolově každý
s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z přecházejících částí soutěže nezapočítávají.
Družstva, která se po této části soutěže umístí na konečném 1. a 2. místě, získávají ve smyslu čl. 208 SDŘ právo
účasti v soutěži liga juniorů pro sezónu 2024-2025.
59
Utkání 1. části, části 2a) – „Nadstavbová“ a části 2b) – „O umístění“ se hrají tříbodovým systémem dle čl.
403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl.
404 SDŘ s tím, že se nehraje prodloužení, ale následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl.
407 SDŘ bez použití písm. a) tohoto článku.
Utkání 3. části – „O postup do ligy juniorů“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Neníli určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že
bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě
družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany.
Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují
samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo
její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný
stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání,
které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude
oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl.
418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
60
Technické normy
1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie juniorů, tj. hráči ročníku narození 2004,
2005 a 2006. Hráčům věkové kategorie dorostu, tj. hráčům ročníku narození 2007 a 2008, je start v utkání
povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to bez omezení jejich počtu. Protokol o souhlasu se
startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím
utkání.
2. Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve
stanoveném počtu hráčů následovně:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 10, maximálně 19 hráčů do pole.
3. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 3 Cizinci.
4. V utkáních 3. části – „O postup do ligy juniorů“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně
2023-2024 za družstvo Klubu odehráli v předcházejících částech soutěže regionální liga juniorů celkem
minimálně 10 utkání, přičemž platí následující výjimky:
– podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke dni 31. 12.
2023 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající z předpisů ČSLH
vztahujících se ke konání soutěže regionální liga juniorů v sezóně 2023-2024, (ii) v období po 31.
12. 2023 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži regionální liga juniorů a (iii)
v období po 31. 12. 2023 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se regionální ligy
juniorů nebo soutěže vyšší,
– podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář, pokud se
v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo Klubu v regionální
lize juniorů a utkání za družstvo Klubu v regionální lize juniorů, kdy byl uveden v zápise o utkání,
aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 10.
5. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči mající registračním oddělením ČSLH schválené hostování
mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 6. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy, přičemž:
– součet počtu hráčů ročníku narození 2006 majících schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý
start) do Klubu ze soutěže liga juniorů a hráčů ročníku narození 2007 majících schválené hostování mezi
soutěžemi (tzv. střídavý start) do Klubu ze soutěže extraliga dorostu nesmí být v příslušném utkání vyšší
nežli 5, a
– počet hráčů ročníku narození 2007 majících schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do
Klubu ze soutěže liga dorostu, resp. ze soutěže regionální liga dorostu, není pro příslušné utkání
omezen.
6. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 138 ze dne 8. 9. 2022 povinen zajistit při utkání
přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik
(student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
7. Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající Klub povinen po utkání zajistit
oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.
61
8. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo
hostující v dresech tmavých.
9. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3
Všeobecných ustanovení).
10. Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2023-2024 se
jedná o ročník narození 2006), a mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl
proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
11. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka
z čl. 86.6. Pravidel).
12. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
Základní skupiny řízené JIHOČESKÝM KVV
Sk. 5 Sk. 6
1. HC Benátky nad Jizerou 1. OLH Spartak Soběslav
2. HC Letci Letňany 2. HC DDM České Budějovice
3. HC Poděbrady 3. HC Strakonice
4. SC Kolín 4. HC Střelci Jindřichův Hradec
5. SK Sršni Kutná Hora 5. HC Tábor
6. HC Rytíři Vlašim 6. HC Lední medvědi Pelhřimov
62
Kolo Datum ČU Domácí Hosté
1. 23.09.2023 – 24.09.2023 C1001 HC Benátky n.J. : HC Rytíři Vlašim
23.09.2023 – 24.09.2023 C1002 HC Letci Letňany : SK Sršni Kutná Hora
23.09.2023 – 24.09.2023 C1003 HC Poděbrady : SC Kolín
23.09.2023 – 24.09.2023 C1004 Spartak Soběslav : HC Lední medvědi Pelhřimov
23.09.2023 – 24.09.2023 C1005 HC DDM Č.Budějovice : HC Tábor
23.09.2023 – 24.09.2023 C1006 HC Strakonice : HC Střelci Jindřichův Hradec
2. 30.09.2023 C1007 HC Rytíři Vlašim : SC Kolín
30.09.2023 C1008 SK Sršni Kutná Hora : HC Poděbrady
30.09.2023 C1009 HC Benátky n.J. : HC Letci Letňany
30.09.2023 C1010 HC Lední medvědi Pelhřimov : HC Střelci Jindřichův Hradec
30.09.2023 C1011 HC Tábor : HC Strakonice
30.09.2023 C1012 Spartak Soběslav : HC DDM Č.Budějovice
3. 01.10.2023 C1013 HC Letci Letňany : HC Rytíři Vlašim
01.10.2023 C1014 HC Poděbrady : HC Benátky n.J.
01.10.2023 C1015 SC Kolín : SK Sršni Kutná Hora
01.10.2023 C1016 HC DDM Č.Budějovice : HC Lední medvědi Pelhřimov
01.10.2023 C1017 HC Strakonice : Spartak Soběslav
01.10.2023 C1018 HC Střelci Jindřichův Hradec : HC Tábor
4. 07.10.2023 – 08.10.2023 C1019 HC Rytíři Vlašim : SK Sršni Kutná Hora
07.10.2023 – 08.10.2023 C1020 HC Benátky n.J. : SC Kolín
07.10.2023 – 08.10.2023 C1021 HC Letci Letňany : HC Poděbrady
07.10.2023 – 08.10.2023 C1022 HC Lední medvědi Pelhřimov : HC Tábor
07.10.2023 – 08.10.2023 C1023 Spartak Soběslav : HC Střelci Jindřichův Hradec
07.10.2023 – 08.10.2023 C1024 HC DDM Č.Budějovice : HC Strakonice
5. 14.10.2023 – 15.10.2023 C1025 HC Benátky n.J. : HC Lední medvědi Pelhřimov
14.10.2023 – 15.10.2023 C1026 HC Letci Letňany : HC Tábor
14.10.2023 – 15.10.2023 C1027 HC Poděbrady : HC Střelci Jindřichův Hradec
14.10.2023 – 15.10.2023 C1028 SC Kolín : HC Strakonice
14.10.2023 – 15.10.2023 C1029 SK Sršni Kutná Hora : HC DDM Č.Budějovice
14.10.2023 – 15.10.2023 C1030 HC Rytíři Vlašim : Spartak Soběslav
6. 21.10.2023 C1031 HC Lední medvědi Pelhřimov : HC Letci Letňany
21.10.2023 C1032 HC DDM Č.Budějovice : HC Rytíři Vlašim
21.10.2023 C1033 HC Strakonice : SK Sršni Kutná Hora
21.10.2023 C1034 HC Střelci Jindřichův Hradec : SC Kolín
21.10.2023 C1035 HC Tábor : HC Poděbrady
21.10.2023 C1036 Spartak Soběslav : HC Benátky n.J.
63
7. 22.10.2023 C1037 HC Poděbrady : HC Rytíři Vlašim
22.10.2023 C1038 SC Kolín : HC Letci Letňany
22.10.2023 C1039 SK Sršni Kutná Hora : HC Benátky n.J.
22.10.2023 C1040 HC Strakonice : HC Lední medvědi Pelhřimov
22.10.2023 C1041 HC Střelci Jindřichův Hradec : HC DDM Č.Budějovice
22.10.2023 C1042 HC Tábor : Spartak Soběslav
8. 28.10.2023 – 29.10.2023 C1043 HC Poděbrady : HC Lední medvědi Pelhřimov
28.10.2023 – 29.10.2023 C1044 HC Benátky n.J. : HC DDM Č.Budějovice
28.10.2023 – 29.10.2023 C1045 SC Kolín : HC Tábor
28.10.2023 – 29.10.2023 C1046 SK Sršni Kutná Hora : HC Střelci Jindřichův Hradec
28.10.2023 – 29.10.2023 C1047 HC Rytíři Vlašim : HC Strakonice
28.10.2023 – 29.10.2023 C1048 HC Letci Letňany : Spartak Soběslav
9. 04.11.2023 C1049 HC Rytíři Vlašim : HC Benátky n.J.
04.11.2023 C1050 SK Sršni Kutná Hora : HC Letci Letňany
04.11.2023 C1051 SC Kolín : HC Poděbrady
04.11.2023 C1052 HC Lední medvědi Pelhřimov : Spartak Soběslav
04.11.2023 C1053 HC Tábor : HC DDM Č.Budějovice
04.11.2023 C1054 HC Střelci Jindřichův Hradec : HC Strakonice
10. 05.11.2023 C1055 SC Kolín : HC Rytíři Vlašim
05.11.2023 C1056 HC Poděbrady : SK Sršni Kutná Hora
05.11.2023 C1057 HC Letci Letňany : HC Benátky n.J.
05.11.2023 C1058 HC Střelci Jindřichův Hradec : HC Lední medvědi Pelhřimov
05.11.2023 C1059 HC Strakonice : HC Tábor
05.11.2023 C1060 HC DDM Č.Budějovice : Spartak Soběslav
11. 11.11.2023 – 12.11.2023 C1061 HC Lední medvědi Pelhřimov : SC Kolín
11.11.2023 – 12.11.2023 C1062 HC Strakonice : HC Benátky n.J.
11.11.2023 – 12.11.2023 C1063 HC Střelci Jindřichův Hradec : HC Rytíři Vlašim
11.11.2023 – 12.11.2023 C1064 HC Tábor : SK Sršni Kutná Hora
11.11.2023 – 12.11.2023 C1065 Spartak Soběslav : HC Poděbrady
11.11.2023 – 12.11.2023 C1066 HC DDM Č.Budějovice : HC Letci Letňany
12. 18.11.2023 – 19.11.2023 C1067 HC Rytíři Vlašim : HC Letci Letňany
18.11.2023 – 19.11.2023 C1068 HC Benátky n.J. : HC Poděbrady
18.11.2023 – 19.11.2023 C1069 SK Sršni Kutná Hora : SC Kolín
18.11.2023 – 19.11.2023 C1070 HC Lední medvědi Pelhřimov : HC DDM Č.Budějovice
18.11.2023 – 19.11.2023 C1071 Spartak Soběslav : HC Strakonice
18.11.2023 – 19.11.2023 C1072 HC Tábor : HC Střelci Jindřichův Hradec
13. 25.11.2023 C1073 SK Sršni Kutná Hora : HC Rytíři Vlašim
25.11.2023 C1074 SC Kolín : HC Benátky n.J.
25.11.2023 C1075 HC Poděbrady : HC Letci Letňany
25.11.2023 C1076 HC Tábor : HC Lední medvědi Pelhřimov
25.11.2023 C1077 HC Střelci Jindřichův Hradec : Spartak Soběslav
25.11.2023 C1078 HC Strakonice : HC DDM Č.Budějovice
64
14. 26.11.2023 C1084 HC Poděbrady : HC DDM Č.Budějovice
26.11.2023 C1079 SK Sršni Kutná Hora : HC Lední medvědi Pelhřimov
26.11.2023 C1080 HC Benátky n.J. : HC Střelci Jindřichův Hradec
26.11.2023 C1081 HC Rytíři Vlašim : HC Tábor
26.11.2023 C1082 HC Letci Letňany : HC Strakonice
26.11.2023 C1083 SC Kolín : Spartak Soběslav
15. 02.12.2023 – 03.12.2023 C1085 HC Rytíři Vlašim : HC Poděbrady
02.12.2023 – 03.12.2023 C1086 HC Letci Letňany : SC Kolín
02.12.2023 – 03.12.2023 C1087 HC Benátky n.J. : SK Sršni Kutná Hora
02.12.2023 – 03.12.2023 C1088 HC Lední medvědi Pelhřimov : HC Strakonice
02.12.2023 – 03.12.2023 C1089 HC DDM Č.Budějovice : HC Střelci Jindřichův Hradec
02.12.2023 – 03.12.2023 C1090 Spartak Soběslav : HC Tábor
16. 09.12.2023 – 10.12.2023 C1091 HC Benátky n.J. : HC Rytíři Vlašim
09.12.2023 – 10.12.2023 C1092 HC Letci Letňany : SK Sršni Kutná Hora
09.12.2023 – 10.12.2023 C1093 HC Poděbrady : SC Kolín
09.12.2023 – 10.12.2023 C1094 Spartak Soběslav : HC Lední medvědi Pelhřimov
09.12.2023 – 10.12.2023 C1095 HC DDM Č.Budějovice : HC Tábor
09.12.2023 – 10.12.2023 C1096 HC Strakonice : HC Střelci Jindřichův Hradec
17. 16.12.2023 C1097 HC Rytíři Vlašim : SC Kolín
16.12.2023 C1098 SK Sršni Kutná Hora : HC Poděbrady
16.12.2023 C1099 HC Benátky n.J. : HC Letci Letňany
16.12.2023 C1100 HC Lední medvědi Pelhřimov : HC Střelci Jindřichův Hradec
16.12.2023 C1101 HC Tábor : HC Strakonice
16.12.2023 C1102 Spartak Soběslav : HC DDM Č.Budějovice
18. 17.12.2023 C1103 HC Letci Letňany : HC Rytíři Vlašim
17.12.2023 C1104 HC Poděbrady : HC Benátky n.J.
17.12.2023 C1105 SC Kolín : SK Sršni Kutná Hora
17.12.2023 C1106 HC DDM Č.Budějovice : HC Lední medvědi Pelhřimov
17.12.2023 C1107 HC Strakonice : Spartak Soběslav
17.12.2023 C1108 HC Střelci Jindřichův Hradec : HC Tábor
19. 06.01.2024 – 07.01.2024 C1109 HC Rytíři Vlašim : SK Sršni Kutná Hora
06.01.2024 – 07.01.2024 C1110 HC Benátky n.J. : SC Kolín
06.01.2024 – 07.01.2024 C1111 HC Letci Letňany : HC Poděbrady
06.01.2024 – 07.01.2024 C1112 HC Lední medvědi Pelhřimov : HC Tábor
06.01.2024 – 07.01.2024 C1113 Spartak Soběslav : HC Střelci Jindřichův Hradec
06.01.2024 – 07.01.2024 C1114 HC DDM Č.Budějovice : HC Strakonice
20. 13.01.2024 C1115 HC Poděbrady : HC Rytíři Vlašim
13.01.2024 C1116 SC Kolín : HC Letci Letňany
13.01.2024 C1117 SK Sršni Kutná Hora : HC Benátky n.J.
13.01.2024 C1118 HC Strakonice : HC Lední medvědi Pelhřimov
13.01.2024 C1119 HC Střelci Jindřichův Hradec : HC DDM Č.Budějovice
13.01.2024 C1120 HC Tábor : Spartak Soběslav
65
21. 14.01.2024 C1121 HC Lední medvědi Pelhřimov : HC Rytíři Vlašim
14.01.2024 C1122 Spartak Soběslav : SK Sršni Kutná Hora
14.01.2024 C1123 HC DDM Č.Budějovice : SC Kolín
14.01.2024 C1124 HC Strakonice : HC Poděbrady
14.01.2024 C1125 HC Střelci Jindřichův Hradec : HC Letci Letňany
14.01.2024 C1126 HC Tábor : HC Benátky n.J.
22. 20.01.2024 – 21.01.2024 C1127 HC Rytíři Vlašim : HC Benátky n.J.
20.01.2024 – 21.01.2024 C1128 SK Sršni Kutná Hora : HC Letci Letňany
20.01.2024 – 21.01.2024 C1129 SC Kolín : HC Poděbrady
20.01.2024 – 21.01.2024 C1130 HC Lední medvědi Pelhřimov : Spartak Soběslav
20.01.2024 – 21.01.2024 C1131 HC Tábor : HC DDM Č.Budějovice
20.01.2024 – 21.01.2024 C1132 HC Střelci Jindřichův Hradec : HC Strakonice
23. 27.01.2024 C1133 SC Kolín : HC Rytíři Vlašim
27.01.2024 C1134 HC Poděbrady : SK Sršni Kutná Hora
27.01.2024 C1135 HC Letci Letňany : HC Benátky n.J.
27.01.2024 C1136 HC Střelci Jindřichův Hradec : HC Lední medvědi Pelhřimov
27.01.2024 C1137 HC Strakonice : HC Tábor
27.01.2024 C1138 HC DDM Č.Budějovice : Spartak Soběslav
24. 28.01.2024 C1139 HC Rytíři Vlašim : HC Letci Letňany
28.01.2024 C1140 HC Benátky n.J. : HC Poděbrady
28.01.2024 C1141 SK Sršni Kutná Hora : SC Kolín
28.01.2024 C1142 HC Lední medvědi Pelhřimov : HC DDM Č.Budějovice
28.01.2024 C1143 Spartak Soběslav : HC Strakonice
28.01.2024 C1144 HC Tábor : HC Střelci Jindřichův Hradec
25. 03.02.2024 – 04.02.2024 C1145 SK Sršni Kutná Hora : HC Rytíři Vlašim
03.02.2024 – 04.02.2024 C1146 SC Kolín : HC Benátky n.J.
03.02.2024 – 04.02.2024 C1147 HC Poděbrady : HC Letci Letňany
03.02.2024 – 04.02.2024 C1148 HC Tábor : HC Lední medvědi Pelhřimov
03.02.2024 – 04.02.2024 C1149 HC Střelci Jindřichův Hradec : Spartak Soběslav
03.02.2024 – 04.02.2024 C1150 HC Strakonice : HC DDM Č.Budějovice
26. 10.02.2024 – 11.02.2024 C1151 HC Rytíři Vlašim : HC Poděbrady
10.02.2024 – 11.02.2024 C1152 HC Letci Letňany : SC Kolín
10.02.2024 – 11.02.2024 C1153 HC Benátky n.J. : SK Sršni Kutná Hora
10.02.2024 – 11.02.2024 C1154 HC Lední medvědi Pelhřimov : HC Strakonice
10.02.2024 – 11.02.2024 C1155 HC DDM Č.Budějovice : HC Střelci Jindřichův Hradec
10.02.2024 – 11.02.2024 C1156 Spartak Soběslav : HC Tábor

Napsat komentář