↑ Return to Výpis stránek

JUNIOŘI – Nástěnka

Příspěvky na letošní sezónu zůstávají ve stejné výši 4.000,- a se stejnými termíny splatnosti – celou částku nebo minimálně zálohu 2.000,- Kč zaplatit do 15.10.2019, případný doplatek do 30.11.2019. To vše na účet: 2561577319/0800 se zprávou pro příjemce: Jméno hráče + kategorie (např. Fišar – JUN). Rodiny, které mají v oddíle více dětí, platí jako obvykle pouze jeden členský příspěvek.
V případě neuhrazení bude hráči pozastavena účast na trénincích a zápasech.

Zdravotní způsobilost hráčů:
Každý hráč musí mít lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost anebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství ne starší 12 měsíců se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát závodně lední hokej.

Napsat komentář