↑ Return to Výpis stránek

JUNIOŘI – Nástěnka

Výkonný výbor SK Sršni Kutná Hora, z.s. stanovil příspěvky na sezónu 2021/2022 v celkové výši 4 500 Kč.
V případě, že je v oddílu více dětí z rodiny, platí druhý sourozenec 50% částky, tedy 2 250 Kč, třetí a další již neplatí.
Nově je možné příspěvky  zaplatit ve třech splátkách a to :
  1. Splátku v minimální výši 1 500 Kč je nutné uhradit nejpozději do 15.10.2021 na účet SK Sršni Kutná Hora, z.s., č.ú.: 2561577319/0800
  2. Splátku  je nutné uhradit nejpozději do 30.11.2021 na účet SK Sršni Kutná Hora, z.s., č.ú.: 2561577319/0800
  3. Splátku  je nutné uhradit nejpozději do 31.1.2022 na účet SK Sršni Kutná Hora, z.s., č.ú.: 2561577319/0800
Při platbě uveďte do poznámky (informace pro příjemce) text KATEGORIE + “PŘÍJMENÍ. Tato informace slouží k identifikaci platby, proto ji ve vlastním zájmu nezapomeňte uvést.
V případě neuhrazení členských příspěvků bude hráči pozastavena účast na trénincích a zápasech.

Zdravotní způsobilost hráčů (sezona 2021/22):
Každý hráč musí mít lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost anebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství ne starší 12 měsíců se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát závodně lední hokej.

Napsat komentář