↑ Return to Výpis stránek

JUNIOŘI – Nástěnka

 

Na základě vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 98, v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a vyhláškou č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu se tréninkového procesu a utkání klubu mohou účastnit pouze hráči, kteří jsou zdravotně způsobilí a jimž byl vydán lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost anebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství, se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát závodně lední hokej.

Kluby jsou povinny:

a) kontrolovat doklady o zdravotní způsobilosti hráčů účastnících se tréninkového procesu či utkání klubu;

b) na vyžádání řídícího orgánu soutěže tyto předložit řídícímu orgánu soutěže nebo jím pověřené osobě;

c) neumožnit účast hráče v tréninkovém procesu či utkání klubu bez prokázání zdravotní způsobilosti hráče v souladu s touto směrnicí.

Vzhledem k tomu, že se již většina hráčů zapojila do tréninkového procesu, je třeba zabezpečit si podle výše uvedeného textu lékařský posudek podle předcházejícího článku a předat ho vedoucímu týmu…

Napsat komentář