«

«

Čvn 12

100 dnů

Na poli veřejného života platí nepsané pravidlo „100 dnů hájení“ pro nové tváře a subjekty po jejich vstupu na tuto scénu. Ne, nechci vás unavovat svými grafomanskými sklony, nicméně občanskému sdružení SK SRŠNI KUTNÁ HORA právě vypršelo toto pomyslné období hájení, a tak je čas pobavit se a zrekapitulovat jeho dosavadní práci. 

Pravdou je, že na začátku snah o vznik nového subjektu nebyly u některých z nás ani tak problémy, do kterých se dostal náš bývalý oddíl, ale naprostá ztráta iluze, motivace a smyslu práce v podmínkách jeho tehdejšího vedení. Nechtěli jsme již nadále zůstávat beztvarou hmotou, kterou jiní rozlévají do formiček a modelují z ní jednou to, podruhé tamto, podle své potřeby a ruku v ruce s nezájmem o mládež. V době, kdy se začali opravdu projevovat snahy o nápravu škod minulých, se vytvořil přípravný výbor (Procházka, Sirotek, Tvrdík, Jelínek), který 1.3.2011 zaregistroval na Ministerstvu vnitra sdružení „SK Sršni Kutná Hora“ a začal připravovat jeho ustavující valnou hromadu. První dny a kroky svojí hektičností a náročností daly skutečně zabrat, ale jsou bitvy, do kterých prostě musíte jít, abyste si sami sebe nepřestali vážit a mohlo fungovat to, v co věříte, že má smysl.

10.3.2011 byl na valné hromadě zvolen první výkonný výbor našeho sdružení ve složení – Michal Procházka, Pavel Sirotek, Jiří Tvrdík, Richard Bláha a Milan Pekař. Cesta byla jediná, neztrácet energii hašteřením s lidmi stojícími na jiném názorovém břehu a pokračovat v práci pro naši mládež dle vlastní koncepce. Směrovat vše pozitivním směrem dopředu a svádět do budoucna pouze názorové bitvy a dobré zkušenosti z nich využívat pro další činnost.

S radostí musím oznámit, že nejdůležitější body z plánu naší činnosti se podařilo, či daří plnit. Všichni hráči (pouze dva neměli zájem) byli za pomoci finanční dotace města Kutná Hora odkoupeni z bývalého oddílu a úspěšně přeregistrováni do SK Sršni KH, který má v současné době přes 100 aktivních členů (hráčů ledního hokeje). Podařila se ujednat spolupráce s městem a smluvně zajistit naše fungování v prostorách zimního stadionu, kde se od 1.4.2011 rozběhla jarní příprava všech kategorií, která využívá především možnosti in-line plochy. Oddíl okamžitě podal přihlášku k členství u ČSLH, která byla na jeho valné hromadě 18.4.2011 kladně posouzena a následně přihlásil do jeho soutěží kategorie: přípravka, 3.-4. třída, mladší žáci, starší žáci, dorost, junioři a senioři (krajská soutěž). Takže momentálně máme přihlášeny všechny věkové kategorie, čímž se naplňuje jedna ze stěžejních vizí našeho oddílu – umožnit hokejovou a sportovní aktivitu všem našim členů od nejútlejšího věku až po perspektivu seniorského týmu.

V průběhu zajišťování úkolů, jež mají především stabilizovat chod našeho oddílu, se dále podařilo zprovoznit oficiální oddílové stránky www.sksrsni.cz (velké poděkování Pepovi Macháčkovi), které aktuálně informují o dění v našem sportovním klubu a všech jeho kategoriích. Do finální fáze se také dostávají práce na oddílové klubovně, jenž bude po svém zprovoznění sloužit všem kategoriím. Na základě ankety na našem webu byla Vámi vybrána konečná podoba dresů, která by měla být jednotná pro všechny týmy. K realizaci je nyní pouze potřeba, aby všichni zainteresovaní dostáli svým závazkům.

Z hlediska sportovní činnosti probíhá momentálně jarní příprava všech týmů, kterou si žákovské kategorie ještě navíc zpestřili účastí na turnajích v in-line hokeji (dva jsme pořádali i na našem stadionu) v rámci mistrovství republiky. Zde musím samozřejmě zmínit a pogratulovat především mladším žákům k vítězstvím na turnaji v Boskovicích a získání cenných skalpů týmů z takových hokejových měst, jako je Olomouc a Zlín. Po prázdninové přestávce se pak rozběhne letní příprava, jejíž základem je soustředění a již nyní můžeme prozradit velmi pozitivní informaci, že počet přihlášených naplňuje téměř celou jeho kapacitu a převyšuje tak loňskou účast.

Velkou část našich aktivit také směřujeme za hranice našeho hokejového oddílu mezi širokou veřejnost, s cílem profilovat se jako sportovní klub otevřený všem občanům a dětem tohoto města. Proto pořádáme v pravidelných termínech na zimním stadionu v Kutné Hoře „Veřejné in-line bruslení“, v měsíci květnu jsme uspořádali sportovní akci „Den s hokejem“. Včervnu, konkrétně 19. 6. připravujeme „In-Line závody“ opět na zimním stadionu a 26.6. „Míčový sedmiboj“ v malešovském sportovní areálu. O všech těchto i budoucích akcích naleznete informace samozřejmě na výše zmiňované webové adrese.

Závěrem bych si dovolil dát ještě trochu prostoru jednotlivým kategoriím, takže to vezmu pěkně postupně.

Jednu z největších radostí nám samozřejmě dělá stále se zvětšující počet našich nejmenších   v přípravce. Pohled na stavy v této kategorii dnes a na začátku loňského roku nás utvrzuje, že se Michal Procházka, co by trenér, vydal správnou cestou.

Kategorii 3.-4. třída trénuje Jaroslav Eisenhamer, který si především pochvaluje u svých hráčů zájem a chuť na trénincích, ale i dobrou docházku, kterou v poslední době pouze narušily školy v přírodě. Přesto si všichni uvědomujeme, že právě tyto ročníky jsou momentálně naše početně nejslabší, a proto především zde budeme muset na poli náboru nových členů vynaložit zvýšené úsilí.

Mladší žáky do nové sezóny vede trenér František Plíhal, a ten ve svém hodnocení především pochvalně vyzdvihuje tréninkové podmínky naší in-line plochy, přestože okamžitě přidává několik námětů na zlepšení pro příští sezóny např. ve vybavení basketbalovými koši, prvky na gymnastické a obratností tréninky a žíněnkami. Všímá si, že počáteční in-lineové nadšení trochu vyprchalo, a to především u hráčů druhého ročníku. Proto upravil poměr tréninků na jeden in-lineový a dva atletické, což momentálně shledává jako optimální.

Trenér starších žáků Michal Procházka, který tento tým převzal až v průběhu jarní přípravy, si zatím pochvaluje práci a účast na trénincích svých svěřenců.

Já za letošní dorost hlásím, že převážná většina kluků zatím chodí poctivě na tréninky, kde stejně poctivě pracuje a funguje jako dobrá parta. Takže, přestože si mezi nimi připadám jak „stoletý stařec a hluchý pes“, jsem velmi rád a pyšný, že mám tuto kategorii a tyto hráče.

Spokojenost s jarní přípravou zatím projevuje i trenér juniorky Richard Bláha, který především kvituje příchod nových hráčů z loňského dorostu, za jejichž příchodem shledává zkvalitnění týmu a jeho práce, v minulosti jinak komplikované kategorie.

Budování kvalitního seniorského týmu, který by důstojně prezentoval práci našeho oddílu, je běh na dlouhou trať a plně si uvědomujeme, že první roky nebudou vůbec jednoduché. Základní kostru by měli tvořit kutnohorští hokejisté, mezi které chceme systematicky zapracovávat hráče juniorky, a proto již i v rámci jarní přípravy trenér Bláha praktikuje jeden společný trénink.

Samozřejmě, že by se dalo psát dál a dál, co vše bylo vykonáno, ale to postrádá větší smysl. Pravdou také zůstává, že většina práce je teprve před námi, a každý nový den přináší stále další problémy a úkoly k vyřešení. Jak mi však nedávno napsal jeden kolega: „Na našem seskupení oceňuji zejména to, že si můžeme říct cokoliv a vím, že to není se zlým úmyslem    a s cílem ublížit. Po dlouhé době mám zase (od února) dobrý pocit z toho, co děláme pro hokej. Po každé schůzce SK mám nejen dobrý pocit z toho, jak se bavíme, ale hlavně z toho, že domluvené věci taky realizujeme a někam se posouváme“.

Sto dnů hájení tedy skončilo a já pevně věřím, že jsme je se ctí obhájili, i když prozatím jen prací. Přesto doufám, že další dny, měsíce a roky připojíme i sportovními úspěchy, tak, jak jsme to dokázali i v minulosti. Za sebe, kolektiv trenérů a vedení SK Sršni Kutná Hora přeji i Vám všem radost ze smysluplné práce, úspěchů (nejen sportovních) a neméně i naplnění z pocitu, že předáváte v životě něco pozitivního ze sebe.

 

Pavel Sirotek, trenér dorostu, místopředseda o.s. SK Sršni Kutná Hora