«

«

Říj 16

Příspěvky na sezónu 2012/2013

Pondělí 15.10.2012 byl poslední řádný termín pro zaplacení členských příspěvků pro sezónu 2012/2013. Ti, kteří do uvedeného termínu nezaplatili, mají do doby přijetí platby oddílem pozastavenou sportovní činnost (nemohou nastoupit v mistrovských utkáních).

 Cena příspěvku je ve výši 2 800 Kč (v případě, že v oddílu je více dětí z rodiny, platí se jen za jednoho).

Celou částku příspěvku,  případně zálohu v minimální výši 1400 Kč je nutné uhradit nejpozději do 15.10.2012  na účet SK Sršni Kutná Hora o.s., č.ú.: 2561577319 / 0800.

Doplatek je třeba uhradit do 15.12.2012. Při platbě uveďte do poznámky (informace pro příjemce) text KATEGORIE + “PŘÍJMENÍ. Tato informace slouží k identifikaci platby, proto ji ve vlastním zájmu nezapomeňte uvést.