«

«

Zář 07

Členské příspěvky 2022/2023

Výkonný výbor SK Sršni Kutná Hora, z.s. stanovil příspěvky na sezónu 2022/2023 v celkové výši 6 000 Kč.

V případě, že je v oddílu více dětí z rodiny, platí druhý sourozenec 50 % částky, tedy 3 000 Kč, třetí a další 1 000 Kč.

První rok v klubu se neplatí členské příspěvky.

Nově je možné příspěvky  zaplatit ve třech splátkách a to :

  1. Splátku v minimální výši 2 000 Kč je nutné uhradit nejpozději do 30.09.2022 na účet SK Sršni Kutná Hora, z.s., č.ú.: 2561577319/0800
  2. Splátku  do minimální výše celkové platby příspěvků 4 000 Kč je nutné uhradit nejpozději do 15.11.2022 na účet SK Sršni Kutná Hora, z.s., č.ú.: 2561577319/0800
  3. Poslední splátku  do celkové výše platby příspěvků 6 000 Kč je nutné uhradit nejpozději do 15.1.2023 na účet SK Sršni Kutná Hora, z.s., č.ú.: 2561577319/0800

Při platbě uveďte do poznámky (informace pro příjemce) text KATEGORIE + “PŘÍJMENÍ. Tato informace slouží k identifikaci platby, proto ji ve vlastním zájmu nezapomeňte uvést.

V případě neuhrazení členských příspěvků bude hráči pozastavena účast na trénincích a zápasech.