«

«

Zář 19

Startuje nový projekt Trenéři ve škole

Trenéři ve škole je nový ambiciózní projekt, který odstartuje 19. září 2022 na všech základních školách v Kutné Hoře.

Tento program nyní vzniká ve spolupráci čtyř kutnohorských oddílů: FBC Kutná Hora (florbal), SK Sršni Kutná Hora (hokej), Sparta Kutná Hora (fotbal) a TJ Sparta Kutná Hora (házená).

 

 

Zástupci sportovních oddílů se budou pravidelně střídat v hodinách tělesné výchovy v 1. třídách.

Cílem projektu je vytvořit dětem pozitivní vztah k pohybu a zlepšení pohybové gramotnosti, společně s dosažením mentálního a fyzického zdraví. Hodiny probíhají formou tandemové výuky, kdy trenér spolupracuje s paní učitelkou.

Ve školách budou rotovat tito zástupci:

David Holub a Nikol Němcová – FBC Kutná Hora
Pavel Švejda – SK Sršni Kutná Hora
Bedřich Franc – Sparta Kutná Hora
Josef Salák a Alois Salák – TJ Sparta Kutná Hora

Vyjádření trenérů oddílů, kteří jsou zapojeni do projektu:

,,Jsme rádi, že se náš oddíl může na tomto projektu podílet. Je důležité, aby děti měly co nejpestřejší sportovní přípravu. Věříme, že dokážeme děti pro sport nadchnout a že si hodiny s námi užijí nejen děti, ale i paní učitelky. Těšíme se na spolupráci a doufáme, že se projekt bude v budoucnu dále rozvíjet.“ – David Holub a Nikol Němcová za oddíl FBC Kutná Hora

,,Projekt trenéři do škol jako oddíl vítáme a jsme rádi, že se ho můžeme účastnit. Věřím, že jeho přínos pro děti ve školách a i školy samotné bude veliký. Vedle toho bych chtěl vyzdvihnout i skutečnost, že projekt v Kutné Hoře vznikl na základě shody a spolupráce sportovních oddílů, za což patří zúčastněným oddílům velký dík. Takováto spolupráce oddílů bohužel není v Kutné Hoře pravidlem.“ – Sparta Kutná Hora, Filip Nedvěd, předseda

,,Jsme rádi, že se povedlo domluvit spolupráci nejen mezi sportovními kluby, ale také i s kutnohorskými školami. Na základě představení trenérů, v tomto týdnu, na jednotlivých školách, bylo jasně vidět, že se na tandemovou výuku těší nejen děti, ale i paní učitelky. Pevně věřím, že se tento projekt stane v Kutné Hoře dlouhodobou součástí školní výuky tělesné výchovy.“ – Alois Salák za oddíl TJ Sparta Kutná Hora

,,Jsme rádi, že se na tomto projektu podílíme. Doufáme, že tento projekt pomůže dětem a učitelům v Kutné Hoře k zatraktivnění hodin tělocviku. Přejeme všem zúčastněným trenérům ať se jim podaří ve školách naplnit podstatu tohoto projektu. Děkujeme všem ostatním klubům za vzájemnou spolupráci, která vedla k úspěšné implementaci tohoto projektu ve školách v Kutné Hoře.“ – Michal Procházka za oddíl SK Sršni Kutná Hora