«

«

Úno 25

Informace VV SK Sršni Kutná Hora, z.s

Výkonný výbor SK Sršni Kutná Hora, z.s. informuje o přijatých usneseních :

1. Vzhledem k situaci ohledně COVID-19 se Výkonný výbor SK Sršni Kutná Hora, z.s. rozhodl upravit příspěvky pro sezónu 2020/2021 na částku 2 000 Kč (z původních 4 500 Kč), pro druhého sourozence 1 000 Kč (původně 2 250 Kč). Kdo nemá doplacenou uvedenou sníženou částku, je třeba ji co nejdříve uhradit.
Přeplatek preferujeme převést na budoucí platbu soustředění 2021 nebo na členské příspěvky na 2021/2022. V případě potřeby vrácení přeplatku toto nahlaste trenérovi či vedoucímu s číslem účtu a ten předá hromadně k zpětnému proplacení. Termín pro nahlášení do 15.3.2021.

2. Sezóna 2020/2021 končí k 31.3.2021, od 1.4.2021 dochází k přeskupení kategorií. Tréninky a další informace k přípravě podají trenéři jednotlivých kategorií dle aktuálních epidemiologických podmínek.

3. Trenérské složení pro sezónu 2021/2022 :

Přípravka, 1.-.3.třída – Michal Procházka
4.-5.třída – Pavel Švejda
Mladší žáci – Roman Socha
Starší žáci – Pavel Sirotek
Dorost – Václav Vaněk
Junioři – Stanislav Bednář
Muži – Stanislav Bednář

4. Termín soustředění Sporthotel Kácov 15.8.-22.8.2021