«

«

Čvc 31

Specifika výživy v ledním hokeji + jídelníček

Lední hokej je spolu s fotbalem, házenou a volejbalem řazen do skupiny sportovních her. Jedná se o hru s intervalovým zatížením, vyžadující výdrž a sílu, pohyb hráčů je acyklický, stále proměnlivý. Čím jsou zápasy intenzivnější, tím větší by měla být dodávka sacharidů k doplnění glykogenových zásob. 

Závodní sezóna ledního hokeje trvá obyčejně od září do dubna. Pak následuje krátká tréninková přestávka a 2 – 3 měsíce předsezónní přípravy. V období tréninkové přestávky může u některých hráčů dojít k nárůstu množství tělesného tuku, jehož příčinou je většinou redukce pohybové aktivity, ale uţ ne redukce energetického příjmu.

   Vedle dobře rozvinutých aerobních a anaerobních energetických mechanismů jsou na hráče dále kladeny poměrně vysoké požadavky týkající se velkého množství aktivní tělesné hmoty a velké svalové síly. Během hry dochází ke značnému poklesu svalového glykogenu (38 – 88 %). Využití sacharidů je při tomto typu zatížení dominující a vyčerpání svalového glykogenu je v těsném vztahu s poklesem výkonnosti. Je tedy nutné zmíněným požadavkům přizpůsobit dietní režim hráčů, a to nejen v tréninkovém období, ale i v turnajových zápasech, kdy je značně omezen čas regenerace.

   Každý jedinec má svá metabolická a výživová specifika s mimořádnou schopností adaptace na aktuální potřeby. Množství přijímané a vydávané energie je tedy čistě individuální záležitostí, tudíž není možné navrhnout přesné dávky jednotlivých složek stravy, resp. jednotlivých porcí v jídelníčku. Je možné pouze doporučit složení stravy z hlediska zastoupení sacharidů, tuků a bílkovin. Velikost jednotlivých porcí se přizpůsobuje dosavadním stravovacím zvyklostem a dále pak cíli, kterého chceme pomocí stravy dosáhnout (např. redukce tělesné hmotnosti, nárůst svalové hmoty atd.). Pro redukci tělesné hmotnosti se doporučují menší dávky jídla v kratších časových úsecích, vyvarovat se hladovění a pozor na konzumaci jednoduchých cukrů (např. sladkosti). Na podporu nárůstu svalové hmoty se doporučuje zejména k večeři konzumovat bílkoviny a přílohy nahradit zeleninou, popř. k 2. večeři proteinový nápoj. Nicméně je třeba zdůraznit, že kromě zmiňovaných stravovacích zvyklostí a cílů existují i další individuální faktory, které ovlivňují stav a potřebu výživy (např. aktuální tělesná hmotnost, složení těla z hlediska zastoupení tukuprosté hmoty a množství tělesného tuku, dědičnost, úroveň metabolismu atd.).

SLOŽENÍ STRAVY

A/ sezónní období

– 60 – 65 % sacharidy

– 25 – 30 % tuky

– 10 – 12 % bílkoviny

– preference polysacharidové stravy na snídani, oběd, svačiny (v kombinaci s bílkovinami)

– bílkoviny na večeři a 2. večeři (sacharido – proteinový nápoj)

B/ mimosezónní období

– 55 – 60 % sacharidy

– 25 % tuky

– 12 – 15 % bílkoviny

– přílohy možno nahradit zeleninou

– redukce energetického příjmu jako prevence nárůstu množství tělesného tuku

PITNÝ REŽIM

– ztráty tělesných tekutin jsou dány individuálně + teplota prostředí, relativní vlhkost, intenzita zatížení

NÁPOJ

– hypotonický charakter s obsahem sacharidů 3 % a mírným obsahem minerálů (NaCl)

– 200 – 400 ml před vlastním výkonem

– 100 – 200 ml v průběhu výkonu každých 10 min.

– v přestávce mezi třetinami cca 200 ml

Celkově by se měl příjem tekutin během zápasu pohybovat okolo 1,5 l.

– okamžitě po výkonu možno zvýšit zastoupení sacharidů v nápoji na 10 % pro rychlejší obnovení glykogenu

 UKÁZKOVÝ JÍDELNÍČEK !!  

– pro zobrazení jídelníčku klikni na ikonu nebo nápis

 

Čerpáno z webu cslh.cz (Český svaz ledního hokeje).