«

«

Říj 03

Sršni mají již 3 „béčkové“ trenéry!

Trenérská licence „B“ je druhou nejvyšší možnou hokejovou trenérskou licencí. A právě tuto v minulých dnes získali trenéři Michal Procházka (3.-4. třída) a Pavel Sirotek (dorost). Dochází tak k naplňování jednoho z vytyčených cílů SK Sršni a to průběžného vzdělávání trenérů a zvyšování jejich kvalifikace a odbornosti.

Celkem se náš oddíl může pochlubit třemi „béčkovými“ trenéry, neboť držitelem trenérské licence „B“ je i trenér juniorů a šéftrenér SK Richard Bláha.

Pro představu:

Obsah a rozsah školení trenérské skupiny B

  • Školení probíhá formou tří 5ti denních konzultací v celkovém rozsahu 115 hod.

  • Obsah výuky stanovuje TMK ČSLH ve spolupráci s FTVS UK Praha a je tvořen 120 hod. výuky /85 hod. teorie a 30 hod. praxe/.

Obecná část

Vědecký zaklad sportovního tréninku /FTVS UK Praha/ – v rozsahu 36 hod. teorie:

– Teorie sportovního tréninku 10 hod.

– Psychologie sportů 5 hod.

– Pedagogika sportů 5 hod.

– Kineziologie – anatomie 4 hod.

– Fyziologie tělesné zátěže 8 hod.

– Zdravotní bloky 4 hod.

Speciální část

Trénink mimo led 32 hod. /20 hod. teorie, 11 hod. praxe/

– Rozvoj tělesných kapacit

/pohybové schopnosti/ 5 hod. teorie 3 hod. praxe

– Agility 2 hod. 2 hod.

– Tréninkové prostředky pro rozvoj

výbušné a odrazové síly 2 hod. 1 hod.

– Trénink core 2 hod. 1 hod.

– Intervalový, kruhový trénink

a trénink na stanovištích 2 hod.

– Cvičení všeobecně a speciálně rozvíjející 1 hod

– Plánování a evidence, RTC 2 hod.

– Diagnostika a testování 2 hod.

– Sportovní příprava nejmladších věkových

kategorií 2 hod.

– Metodická praxe – 4 hod.

Trénink na ledě 48 hod. /29 hod. teorie, 19 hod. praxe/

– Systematika LH 2 hod.

– IHV, THV 1 hod.

– Bruslení – technika, metodika 2 hod. 1 hod.

– Agility, koordinační schopnosti 2 hod. 1,5 hod.

– Herní dovednosti útočné /HČJ/ 2 hod. 1,5 hod.

– Herní dovednosti obranné /HČJ/ 2 hod. 1,5 hod.

– Součinnost v útoku /herní kombinace/ 2 hod. 1,5 hod.

– Součinnost v obraně /herní kombinace/ 2 hod. 1,5 hod.

– Týmová organizace v útoku 2 hod. 1,5 hod.

– Týmová organizace v obraně 2 hod. 1 hod.

– Transition 1 hod. 1 hod.

– Přesilová hra 2 hod. 1 hod.

– Hra v oslabení 2 hod. 1 hod.

– Vhazování – technika, taktika 1 hod. 1 hod.

– Hra brankáře 2 hod. 1 hod.

– Kondiční trénink na ledě 1 hod.

– Vedení mužstva v utkání, komunikace 1 hod.

– Metodická praxe 3 hod.

  • V úvodu druhé konzultace se konají písemné testy z obecné části školení. Závěrečné hodnocení je tvořeno z klasifikované metodické praxe, vypracování práce formou zadaného tréninkového plánu a ústních zkoušek, které probíhají mimo rámec školení minimálně 14 dní po jeho absolvování.

Úspěšným absolventům blahopřejeme !!

.