«

«

Lis 07

Nejen hokejem živ je hokejista

Ve videu vloženém do článku najdete jasný důkaz o tom, že hokejisté se nutně nemusí připravovat pouze na ledě…

V nedávné minulosti bylo ještě osvojování těchto cviků u dětí naprosto spontánním a přirozeným jevem. Děti si ve svém volnu ve vysokém objemu hrály, lezly po stromech a sportovaly, sami mezi sebou, aniž by je kdo vedl. To byl samozřejmě ten nejlepší „trénink“ všech sportovních her a dovedností, ovšem to je to, co dnešní generace hráčů postrádá. Nemá smysl žehrat a vzpomínat jak dřív bylo, protože je prostě jiná doba. A tak tuto přirozenost dnes musí prostě nahrazovat organizovaný trénink a trenéři. Selský rozum i moderní vědecké teorie totiž stále ukazují na nezastupitelnou roli obratnostních a koordinačních schopností pro plnohodnotný pohybový rozvoj u hráče. Cvičení, která využívají průpravné zpevňovací a silově-obratnostní gymnastické prvky, je totiž učí pracovat s těžištěm těla, zpevňovat jeho střed, rozšiřují kloubní rozsah a rozvíjí jejich pohybové schopnosti. A ve hře, která je charakteristická svou ohromnou proměnlivostí a rychlostí, je doslova nutnost umět dokonale ovládat své tělo a umět vhodně a rychle reagovat. No a v neposlední řadě obratnostní a pohybová gramotnost je základ zdravého rozvoje těla a současně i ta nejlepší prevence proti zraněním. A tak všechna tato cvičení mají pro děti jak krátkodobý, tak i dlouhodobý přínos. Je pochopitelné, že každé z nich má jinou pohybovou úroveň, individuální míru nadání a schopností, stejně jako i své individuální nedostatky. Přesto dlouhodobou pravidelností našich tréninků vidím evidentní posun a zlepšení u každého. A že to má smysl, snad dostatečně prokazuje i toto video.

-síra-